Правила и услови за плаќање

Плаќањето на производите и услугите на MaximoLighting купени преку веб страната www.maximo.mk, Facebook и Instagram социјални платформи како и нашите продажни салони може да се изврши на еден од подолу наведените начини:

-Плаќање во денарска валута

-Плаќање со платежни картички (VISA, MASTER CARD и AMERICAN EXPRESS)

-Плакање по Профактура

-Плаќање при достава на производот