Прикажувам 1–12 од 46 резултати

Model Alessandria

1.200,00 ден
Моделот ALESSANDRIA претставува полурачна изработка креирана со цел на просторот да му даде чувство за топлина и уникатност. Корпусот е изработен од дрвeни летвички со потемен тон  наредени во доследен интервал. Ребрестиот дизајн е добра замена за класичен корпус, бидејќи го прават изгледот на светилката поинтересен и со тоа овозможуваат поглед кон изворот на светлина. Истовремено, летвичките го спречуваат директното влијание кон очите придавајќи мекост на светлината и просторот кој ја опкружува. Дрвениот корпус има дијаметар 27 цм и висина 22 цм. Кабелот е со стандардна должина од 1м но на барање може да биде и подолг во црна, бела или друга достапна боја. Светлината што ја емитува оваа светилка ке зависи од густината на составните делови но и од изборот на сијалицата со Е27 грло. Како најсоодветна опција ги предлагаме стаклените ЛЕД сијалици со филаментен сјај. Во нашата понуда имаме со  различни форми и големини како и избор на бои помеѓу топла, неутрална до бела светлина. Овој лустер освен ЛЕД подржува и друг тип на сијалици со мала потрошувачка. Одлично се вклопува во секаков тип на амбиенти но не е соодветен за отворен простор изложен на влага.

Model Antibes

1.400,00 ден
Моделот ANTIBES претставува полурачна изработка креирана со цел на просторот да му даде чувство за топлина и уникатност. Корпусот е изработен од дрвeни летвички со потемен тон наредени во доследен интервал. Ребрестиот дизајн е добра замена за класичен корпус, бидејќи го прават изгледот на светилката поинтересен и со тоа овозможуваат поглед кон изворот на светлина. Истовремено, летвичките го спречуваат директното влијание кон очите придавајќи мекост на светлината и просторот кој ја опкружува. Дрвениот корпус има дијаметар 45 цм и висина 30 цм. Кабелот е со стандардна должина од 1м но на барање може да биде и подолг во црна, бела или друга достапна боја. Светлината што ја емитува оваа светилка ке зависи од густината на составните делови но и од изборот на сијалицата со Е27 грло. Како најсоодветна опција ги предлагаме стаклените ЛЕД сијалици со филаментен сјај. Во нашата понуда имаме со  различни форми и големини како и избор на бои помеѓу топла, неутрална до бела светлина. Овој лустер освен ЛЕД подржува и друг тип на сијалици со мала потрошувачка. Одлично се вклопува во секаков тип на амбиенти но не е соодветен за отворен простор изложен на влага.

Model Barcelona

1.650,00 ден
Моделот BARCELONA претставува полурачна изработка креирана со цел на просторот да му даде чувство за топлина и уникатност. Корпусот е изработен од дрвeни летвички со потемен тон наредени во доследен интервал. Ребрестиот дизајн е добра замена за класичен корпус, бидејќи го прават изгледот на светилката поинтересен и со тоа овозможуваат поглед кон изворот на светлина. Истовремено, летвичките го спречуваат директното влијание кон очите придавајќи мекост на светлината и просторот кој ја опкружува. Дрвениот корпус има дијаметар 25 цм и висина 30 цм. Кабелот е со стандардна должина од 1м но на барање може да биде и подолг во црна, бела или друга достапна боја. Светлината што ја емитува оваа светилка ке зависи од густината на составните делови но и од изборот на сијалицата со Е27 грло. Како најсоодветна опција ги предлагаме стаклените ЛЕД сијалици со филаментен сјај. Во нашата понуда имаме со  различни форми и големини како и избор на бои помеѓу топла, неутрална до бела светлина. Овој лустер освен ЛЕД подржува и друг тип на сијалици со мала потрошувачка. Одлично се вклопува во секаков тип на амбиенти но не е соодветен за отворен простор изложен на влага.

Model Braga

2.900,00 ден
Моделот BRAGA претставува полурачна изработка креирана со цел на просторот да му даде чувство за топлина и уникатност. Корпусот е изработен од дрвeни летвички со потемен тон наредени во доследен интервал. Ребрестиот дизајн е добра замена за класичен корпус, бидејќи го прават изгледот на светилката поинтересен и со тоа овозможуваат поглед кон изворот на светлина. Истовремено, летвичките го спречуваат директното влијание кон очите придавајќи мекост на светлината и просторот кој ја опкружува. Дрвениот корпус има дијаметар 60 цм и висина 20 цм. Кабелот е со стандардна должина од 1м но на барање може да биде и подолг во црна, бела или друга достапна боја. Светлината што ја емитува оваа светилка ке зависи од густината на составните делови но и од изборот на сијалицата со Е27 грло. Како најсоодветна опција ги предлагаме стаклените ЛЕД сијалици со филаментен сјај. Во нашата понуда имаме со  различни форми и големини како и избор на бои помеѓу топла, неутрална до бела светлина. Овој лустер освен ЛЕД подржува и друг тип на сијалици со мала потрошувачка. Одлично се вклопува во секаков тип на амбиенти но не е соодветен за отворен простор изложен на влага.

Model Cairo

3.900,00 ден
Моделот CAIRO претставува полурачна изработка креирана со цел на просторот да му даде чувство за топлина и уникатност. Корпусот е изработен од дрвeни летвички со потемен тон наредени во доследен интервал. Ребрестиот дизајн е добра замена за класичен корпус, бидејќи го прават изгледот на светилката поинтересен и со тоа овозможуваат поглед кон изворот на светлина. Истовремено, летвичките го спречуваат директното влијание кон очите придавајќи мекост на светлината и просторот кој ја опкружува. Дрвениот корпус има дијаметар 30 цм и висина 80 цм. Кабелот е со стандардна должина од 1м но на барање може да биде и подолг во црна, бела или друга достапна боја. Светлината што ја емитува оваа светилка ке зависи од густината на составните делови но и од изборот на сијалицата со Е27 грло. Како најсоодветна опција ги предлагаме стаклените ЛЕД сијалици со филаментен сјај. Во нашата понуда имаме со  различни форми и големини како и избор на бои помеѓу топла, неутрална до бела светлина. Овој лустер освен ЛЕД подржува и друг тип на сијалици со мала потрошувачка. Одлично се вклопува во секаков тип на амбиенти но не е соодветен за отворен простор изложен на влага.

Model Salamanca

2.200,00 ден
Моделот SALAMANCA претставува полурачна изработка креирана со цел на просторот да му даде чувство за топлина и уникатност. Корпусот е изработен од дрвeни летвички со потемен тон наредени во доследен интервал. Ребрестиот дизајн е добра замена за класичен корпус, бидејќи го прават изгледот на светилката поинтересен и со тоа овозможуваат поглед кон изворот на светлина. Истовремено, летвичките го спречуваат директното влијание кон очите придавајќи мекост на светлината и просторот кој ја опкружува. Дрвениот корпус има дијаметар 25 цм и висина 47 цм. Кабелот е со стандардна должина од 1м но на барање може да биде и подолг во црна, бела или друга достапна боја. Светлината што ја емитува оваа светилка ке зависи од густината на составните делови но и од изборот на сијалицата со Е27 грло. Како најсоодветна опција ги предлагаме стаклените ЛЕД сијалици со филаментен сјај. Во нашата понуда имаме со  различни форми и големини како и избор на бои помеѓу топла, неутрална до бела светлина. Овој лустер освен ЛЕД подржува и друг тип на сијалици со мала потрошувачка. Одлично се вклопува во секаков тип на амбиенти но не е соодветен за отворен простор изложен на влага.

Model Cordoba

1.500,00 ден
Моделот CORDOBA претставува полурачна изработка креирана со цел на просторот да му даде чувство за топлина и уникатност. Корпусот е изработен од дрвeни летвички со потемен тон наредени во доследен интервал. Ребрестиот дизајн е добра замена за класичен корпус, бидејќи го прават изгледот на светилката поинтересен и со тоа овозможуваат поглед кон изворот на светлина. Истовремено, летвичките го спречуваат директното влијание кон очите придавајќи мекост на светлината и просторот кој ја опкружува. Дрвениот корпус има дијаметар 30 цм и висина 25 цм. Кабелот е со стандардна должина од 1м но на барање може да биде и подолг во црна, бела или друга достапна боја. Светлината што ја емитува оваа светилка ке зависи од густината на составните делови но и од изборот на сијалицата со Е27 грло. Како најсоодветна опција ги предлагаме стаклените ЛЕД сијалици со филаментен сјај. Во нашата понуда имаме со  различни форми и големини како и избор на бои помеѓу топла, неутрална до бела светлина. Овој лустер освен ЛЕД подржува и друг тип на сијалици со мала потрошувачка. Одлично се вклопува во секаков тип на амбиенти но не е соодветен за отворен простор изложен на влага.

Model Dijon

3.000,00 ден
Моделот DIJON претставува полурачна изработка креирана со цел на просторот да му даде чувство за топлина и уникатност. Корпусот е изработен од дрвeни летвички со потемен тон наредени во доследен интервал. Ребрестиот дизајн е добра замена за класичен корпус, бидејќи го прават изгледот на светилката поинтересен и со тоа овозможуваат поглед кон изворот на светлина. Истовремено, летвичките го спречуваат директното влијание кон очите придавајќи мекост на светлината и просторот кој ја опкружува. Дрвениот корпус има дијаметар 34 цм и висина 37 цм. Кабелот е со стандардна должина од 1м но на барање може да биде и подолг во црна, бела или друга достапна боја. Светлината што ја емитува оваа светилка ке зависи од густината на составните делови но и од изборот на сијалицата со Е27 грло. Како најсоодветна опција ги предлагаме стаклените ЛЕД сијалици со филаментен сјај. Во нашата понуда имаме со  различни форми и големини како и избор на бои помеѓу топла, неутрална до бела светлина. Овој лустер освен ЛЕД подржува и друг тип на сијалици со мала потрошувачка. Одлично се вклопува во секаков тип на амбиенти но не е соодветен за отворен простор изложен на влага.

Model Paris

3.900,00 ден
Моделот PARIS претставува полурачна изработка креирана со цел на просторот да му даде чувство за топлина и уникатност. Корпусот е изработен од дрвeни летвички со потемен тон наредени во доследен интервал. Ребрестиот дизајн е добра замена за класичен корпус, бидејќи го прават изгледот на светилката поинтересен и со тоа овозможуваат поглед кон изворот на светлина. Истовремено, летвичките го спречуваат директното влијание кон очите придавајќи мекост на светлината и просторот кој ја опкружува. Дрвениот корпус има дијаметар 60 цм и висина 30 цм. Кабелот е со стандардна должина од 1м но на барање може да биде и подолг во црна, бела или друга достапна боја. Светлината што ја емитува оваа светилка ке зависи од густината на составните делови но и од изборот на сијалицата со Е27 грло. Како најсоодветна опција ги предлагаме стаклените ЛЕД сијалици со филаментен сјај. Во нашата понуда имаме со  различни форми и големини како и избор на бои помеѓу топла, неутрална до бела светлина. Овој лустер освен ЛЕД подржува и друг тип на сијалици со мала потрошувачка. Одлично се вклопува во секаков тип на амбиенти но не е соодветен за отворен простор изложен на влага.

Model Granada

1.350,00 ден
Моделот GRANADA претставува полурачна изработка креирана со цел на просторот да му даде чувство за топлина и уникатност. Корпусот е изработен од дрвeни летвички со потемен тон наредени во доследен интервал. Ребрестиот дизајн е добра замена за класичен корпус, бидејќи го прават изгледот на светилката поинтересен и со тоа овозможуваат поглед кон изворот на светлина. Истовремено, летвичките го спречуваат директното влијание кон очите придавајќи мекост на светлината и просторот кој ја опкружува. Дрвениот корпус има дијаметар 18 цм и висина 33 цм. Кабелот е со стандардна должина од 1м но на барање може да биде и подолг во црна, бела или друга достапна боја. Светлината што ја емитува оваа светилка ке зависи од густината на составните делови но и од изборот на сијалицата со Е27 грло. Како најсоодветна опција ги предлагаме стаклените ЛЕД сијалици со филаментен сјај. Во нашата понуда имаме со  различни форми и големини како и избор на бои помеѓу топла, неутрална до бела светлина. Овој лустер освен ЛЕД подржува и друг тип на сијалици со мала потрошувачка. Одлично се вклопува во секаков тип на амбиенти но не е соодветен за отворен простор изложен на влага.

Model Havana

2.900,00 ден
Технички Карактеристики Број на модел Test Материјал Боја Употреба Должина (cm) Ширина/дијаметар (cm) Висина (cm) Должина на кабел (cm) Тип

Model Katerini

1.200,00 ден
Моделот KATERINI претставува полурачна изработка креирана со цел на просторот да му даде чувство за топлина и уникатност. Корпусот е изработен од дрвeни летвички со потемен тон наредени во доследен интервал. Ребрестиот дизајн е добра замена за класичен корпус, бидејќи го прават изгледот на светилката поинтересен и со тоа овозможуваат поглед кон изворот на светлина. Истовремено, летвичките го спречуваат директното влијание кон очите придавајќи мекост на светлината и просторот кој ја опкружува. Дрвениот корпус има дијаметар 18 цм и висина 32 цм. Кабелот е со стандардна должина од 1м но на барање може да биде и подолг во црна, бела или друга достапна боја. Светлината што ја емитува оваа светилка ке зависи од густината на составните делови но и од изборот на сијалицата со Е27 грло. Како најсоодветна опција ги предлагаме стаклените ЛЕД сијалици со филаментен сјај. Во нашата понуда имаме со  различни форми и големини како и избор на бои помеѓу топла, неутрална до бела светлина. Овој лустер освен ЛЕД подржува и друг тип на сијалици со мала потрошувачка. Одлично се вклопува во секаков тип на амбиенти но не е соодветен за отворен простор изложен на влага.