Рефундирање на средства

Рефундирање на средства се можни според одредбите на законот за заштита на потрошувачи во Република Северна Македонија

Рефундирање на средства не се можни доколку клиентот го користел, монтирал или оштетил производот како и настанати оштетување на оригиналното пакување на производот.